Básně k zamyšlení

Prostor pro volnou tvorbu všech nadějných básníků a básnířek 😉

Chcete napsat vlastní přáníčko?

Básně k zamyšlení – 39 přání

 1. Br0Ken says:

  Padám z výšin nebeských,
  má osobnost je prý vadná,
  má přítomnost je prý na škodu,
  bez varování vyhodili mě, letím dolů.

  Cesta dlouhá byla nutná,
  vystoupat do vysokých schodišť,
  to vše přišlo nazmar?

  Přicházím na kloub gravitaci,
  neúprosně táhne tělo k povrchu,
  mám snahu zastavit a dostat se zpět,
  jenže pán Bůh nepustí mě už ke slovu.

  Má snad někdo vůbec právo říkat mi,
  co mám dělat, kde mám být a jak mám žít?

  Byl jsem na vrcholu,
  na střeše světa,
  zlý šašek mě však skopl ze schodu,
  do prostoru bez světla.

 2. Br0Ken says:

  Bílá nechť barva svobody,
  zářivá a čistá lahodí očím,
  zakrývá všechny stopy temnoty.

  Červená nechť krev rudá,
  tekutina držící nás při životě, kapalina životadárná,
  opilé červené víno čelící samotě.

  Zelená nechť barva života,
  procházka lesem v létě,
  voňavá a čerstvě posekaná zahrada.

  Černá nechť symbol smrtí,
  ďábel skrývající se ve stínech,
  každého se jednou zmocní.

  Modrá nechť nekonečná naděje,
  levandulový pohled dívčích očí,
  obloha široko daleko nejčistší.

  Fialová nechť vůně parfému,
  silná a příjemně uspávající,
  barva závěsů v harému.

  Žlutá nechť jarní okvěta,
  vyšívané a skvěle padnoucí šaty princezny,
  zlatá korunka na hlavě královny, na nebi hvězda!

 3. Br0Ken says:

  V kapkách deště hledám pochopení,
  bubnujíc mi na čelo, něco vysvětlují,
  nevnímám křečovité snahy okolí,
  snažím se odhadnout, co kapky říkají.

  Kap, kap, ťuk, ťuk,
  co naznačují, kam se vydat dál?
  Bystřím marně sluch,
  nedokážu porozumět, rozhodnutí stojí opodál.

  Svazky vody tvář omývají,
  můj sonet v kapičkách deště tiše pěje,
  verše v jeskyni se o stěny odrážejí.

  Cože? Říkají, že schovat se před deštěm do úkrytu?
  Jsou sami proti sobě.
  Nebojím se potopy, zůstanu venku.

 4. Br0Ken says:

  Má lásko, pojď z okna se podívat,
  tam umučence slyším skomírat,
  pohleď na kata s mečem,
  leští a brousí ostří kamenem,
  pod fousy umíráček si mumlá,
  celý šťasten na další popravu čeká,
  lid kolem popraviště rokuje u nachystaného pranýře.
  „Zabte ho, kacíře!“
  Zlou slinou na něj plivou,
  on svázán v sochu bezbrannou,
  nikdo nepostaví se na jeho stranu,
  nikoho nenapadne plout proti proudu,
  vykonstruovaný proces je věc běžná,
  hleď, atmosféra pořádně zhoustla,
  odsouzenec s hlavou na špalku,
  kat soustředí energii, stále pěje smrti znělku,
  pěkná rána, trefná, umrlec bez hlavy k zemi se kácí,
  dav blahem bez sebe, do nebe burácí,
  poprava se povedla, každý jest spokojen,
  ba já ne,
  dnes ještě za mříží, ale zítra stejný obřad mě čeká,
  popravčí četa už se chystá,
  i když se mi jen zdáš, má lásko, odvrať zítra zrak.

 5. Br0Ken says:

  Čtyři sestry po letech se potkají,
  i když okolnosti jsou poněkud smutnější,
  velká radost z toho shledání,
  pohodlně na lavičku pod černé borovice se usadí
  a ta nejstarší praví:

  „Jak se vám daří, sestry mé?
  Já provdala se z rozumu za staršího pána,
  bohužel ho nemiluju, i když dva krásné syny jsem mu dala,
  samá práce však radost žádná,
  bezstarostného mládí jsem neužila.“

  Sestra po pravici hned se dává do řeči,
  ostatní bedlivě poslouchají, natěšeni, přímo v křeči,
  tentokráte chtíc romantickou pohádku slyšeti.

  „Já za studií Davida potkala,
  velká láska ihned vzplanula,
  mladí a nezkušení žili jsme ze dne na den
  a cestovali křížem krážem nespoutaným životem.
  Školy jsme zanechali, vzdělání vyměnili za svobodu a volnost,
  na zdraví a ostatní lidi kašlali.
  Časem však měnilo se podnebí našich nálad,
  hořce jsme litovali a žal v alkoholu utápěli.
  Začal mě bít, já už to dále nezvládala,
  utekla jsme od něj pryč.“

  Sestry mírně znervózněly,
  toto slyšet nechtěly,
  vždy tak hýčkané a oblíbené,
  báli se zeptat sestry nejmladší,
  na první pohled ne tak dokonalé.

  Slovo si vzala sama.

  „Inu, sestry mé milované,
  ráda slyším po dlouhé době vaše hlasy,
  mrzí mě jen, jak jste se bez rozmyslu rozutekly
  a nedaly o sobě za ta léta vůbec vědět.
  O pomoc jste nikdy nežádaly
  ani jste pomocnou ruku sami nenabídly,
  nikdy jste blízké nenavštívily.“

  „Já spokojená se svým životem jsem,
  děkuji za optání,
  ráda cestuju a poznávám nové lidi,
  před rokem potkala jsem chlapa téměř bez chyby,
  jsme spolu šťastní a neřešíme malicherné problémy,
  kéž by to tak bylo navždy.“

  „Avšak na srdci mne tíží ještě jediné.
  Na rodinu záda jste nastavily,
  na smrtelně nemocnou sestru zanevřeli,
  já starala se o ní ve dne, v noci,
  nakonec však podlehla zlé nemoci.

  „Nenavštívili jste ji v letech předešlých,
  moc ji to mrzelo,
  a ještě více smutnější,
  že ukázali jste se až na pohřbu,
  kdy už vás nevidí, neslyší.“

  Všechny ženy s těžkým srdcem na hrob pohlédly,
  studený vánek skrz borovice profukoval,
  ticho se rozleželo v jejich mysli,
  marně čekajíc na vyprávění životního příběhu
  poslední své sestry.

 6. Br0Ken says:

  Unavený bdím ve světě čilých,
  už napůl spím,
  nerozhlížím se a vrhám se vstříc propastím,
  padám z pater do míst chladných,
  bez emocí a dalších jiných strastí.

  V hlavě mi pobíhá jen zbylých odpadlíků,
  znelíbili se okolí, jsou z nich psanci,
  energie jim stále ubývá a nemají sílu být rychlejší,
  už zapomínají na svou úlohu,
  pořádně za pačesy neuchopí žádnou šanci.

  Ve světě čilých bloudím s pochybnou existencí,
  padlý bojovník teď, kdysi bez poskvrny,
  snažit se být skvělý je mou snahou,
  mé soustředění a nápady však někde v dáli plavou,
  snažit se vstát a jít do bitvy.

 7. Br0Ken says:

  Na první pohled jen laciný dotek prázdnot cítím,
  dotek vysávajíc veškeré hříčky šťastného smýšlení,
  tu nezůstává pojednou důležitý ani nejvyšší vrchol pohoří
  neb chladno mrazí a stále sílí.

  Nálada na bodu nulovém,
  zaseklo se ozubení rutiny,
  to ozubení věčného koloběhu
  nepokračuje dále ve svém úkolu
  a bezproblémovém chodu.

  Stávkuje jak dělníci bez pár mincí navíc
  a rozběhnout zpět do starých kolejí nechce se.

  Tak k čertu s rutinou!
  Ano, žádná škoda,
  pouze na základě slepých ulic
  ubírám se dobou!

  Projdu cestou na míle vzdálenou,
  projdu bez povšimnutí
  a nečekám vládu výsledku,
  neb do háje zeleného ať táhnou všichni,
  slaměný stoh hoří nenávistí,
  pro mě nedůležití, ať nejsou!

  Starosti potápím někde hluboko do hnoje,
  ať tam zůstanou a nikdy znova nevylezou,
  nestačím vnímat veškeré podněty od slabých stád,
  ztráty v počtech?
  Radši nevnímat.

  Vzpomínky rozděleny na malinkaté částice,
  nějak na sebe nenavazují,
  uspořádat je znova nestíhám,
  roztroušeny po tisících
  neb sami a v osamocení tlí.

 8. Br0Ken says:

  Když fialové šmouhy přes realitu se přehnaly,
  projednou zmizela všechna zatracená zloba,
  skrze průzračný potůček hleděl jsem na kus nápisu SVOBODA,
  zbývající část byla někde neznámo kde skryta.

  Slova tato však tam byla, já je viděl!
  Prozařovala decentně až k hladině,
  jen se sklonit a trochu se jich dotknout,
  pokusit se změnit vše ve vteřině.

  Poštovní holub mezitím přiletěl,
  nesl tlustý dopis mě doporučeně,
  neměl jsem tušení, co obálka ukrývá,
  posel z nebes zrovna přistává.

  Pravil jsem:
  „Děkuji, pane, za doručení,
  přeji nerušený průběh cesty zpáteční,
  málo provozu a síly ať slouží,
  mějte se krásně, těším se na další shledání.“

  Otevírám dopis ostrým nožem pozlaceným,
  najednou říznu se do prstu,
  krev potřísní obálku
  i dopis v ní.

  Najednou ďábel vyskočí:
  „Ha a teď budeš sloužit peklu,
  už ti není pomoci,
  upsal ses zlu – vlastní krví
  toť slib zpečetěný,
  zavři krám a pojď se mnou do područí temnoty.“

  Odehnal jsem všechny zastřené šmouhy,
  bohužel bez rozeznání jakékoliv změny.

 9. Br0Ken says:

  Sto devadesát dlouhých dnů na předlouhé pouti,
  v osamocení, bez vlídných slov a zcela sám,
  mé nohy hoří únavou, oči plné prachu,
  jsem vyčerpán.

  Cesta mezi nestálými místy – jen prostřednice,
  tu plahočím se bez vidiny jasného cíle,
  nezlobím se na ni,
  jsem v zajetí jiné večernice.

  Chvíli spočinu a pofoukám rány,
  z oblečení králů zbyly jen cáry,
  maso až na kost od divé dveře sežrané,
  tvář zarostlá, rysy ztrhané.

  Do rodného kraje hledám útěku zpět,
  zatím bezvýsledně,
  nezbývá než bloudit stále dál,
  na nekonečnou cestu z ráje jsem se vydal.

  Proč?
  Věřte mi, nelíbilo by se vám tam,
  jen umělí andělíčci starají se
  o podobu světa krás,
  žádné skutečné city neprojevují se.

  Já nechci takto žít,
  raději budu zas tam, kde kdysi,
  již sto devadesát dlouhých dnů
  utíkám od vás.

 10. Br0Ken says:

  V pocitech uzavřen, zážitky s příchutí popela,
  jsem rozerván v půli těla – ostatními vnímán jak celek,
  uvnitř vichřice – pro ostatní vánek,
  nikdo nechápe kroky mé zcela.

  Cos kdybych sežhnul všecku zlobu,
  cos kdybych přestal vnímat bolest,
  ulevilo by se mému duchu?
  Konečně šťastné chvilky bych si odnes?

  Vedle dalších přeživších
  – podle nich pouze obyčejný člověk,
  clona zatemnila názorů obzor,
  vše bledé, nebarevné, odlišnost se trestá,
  originalita a umění
  má se zločinem co dočinění.

  Veselé tóny hudby linou se trubicí naslouchací,
  přeživší slyší pouhý šum,
  jak vysvětlit a dokázat,
  že tóny se rozplývají jak sladká poleva,
  že hudba jest krásná a život obohacující.

  Kamkoliv putujíc, třeba za honbou po lásce,
  rozmrzelé a nešťastné vidím tváře,
  úsměv milý má jedna osoba ze sta,
  proč tomu tak je,
  cos kdyby už přišla změna?

  S přírodou vnímám společný krok,
  vzpomínám na odkazy dávné,
  jak lid to „poctivý“ prý vyhrál válku,
  kam podělo se vše slavné?

 11. Br0Ken says:

  I zahlédl jsem jednou stařečka za kopcem,
  seděl znaven na palouku pod borovím,
  pohledem v širý směr, do vzduchu praví:

  „Tu a tam chladno,
  tu a tam větrno,
  v srdci prázdno.“

  Byl jsem velmi hladový a unavený,
  avšak hlas jeho brunátný slyšel jsem dostatečně,
  možná i v tom kraji jsem byl trošku ztracený,
  kolem jen lehký vítr doplňujíc se starcem duet:

  „Tu a tam horko,
  tu a tam bezvětří,
  v srdci prázdno.“

  Musil jsem se dostat k prapodivnému mužíkovi blíž,
  zeptat se jej na další správnou cestu,
  třeba i dozvědět se něco víc,
  možná i vyslyšet rozumnou životní radu?

  Pod stromy pobíhá veverek pár,
  staříček se stále usmívá,
  pod vousy si mumlá:

  „Tu a tam naděje,
  tu a tam neštěstí,
  v srdci prázdno a bezvětří.“

  „Omlouvám se, že vás ruším,
  sešel jsem z cesty,
  bloudím a nenacházím cíl,
  prosím poraďte,
  kam znova vydat se mám?

  Stařeček pohlédl na mě,
  ty světle modré oči – malinké jak kamínky,
  byly v nich však divoké plamínky,
  ze šedivé tváře vynikly jak hvězd záře.

  Najednou se ale začal zničehožnic ztrácet,
  za pár okamihů poloprůhledný,
  vítr nabral znova na síle,
  slova pomaličku doznívající:

  „Tu a tam osamění,
  tu a tam nepochopení,
  chtíc se vydati na trasu původní,
  tu a tam jen nesplnitelné přání.“

 12. Br0Ken says:

  Slyš melodii a klidně nech unášet se sněním,
  okamžiky, o které jsi však přišel,
  jsou teď jen umělým přesvědčením,
  nikdy ty samé nevrátí se.

  Kde dýchá múza z plných plic,
  směřuj svou energii do těch míst,
  nevěříš-li mě – nevadí,
  nevěříš-li sám sobě – toť jest k zamyšlení.

  Obrazce pod různými úhly jinak vypadají,
  žlutá přelíná se do červené,
  modrá mění se v čerň,
  směřuj svůj zrak podle sebe,
  pak hezké a pěkné zůstane vždy stejné.

  Klidně nech ovlivnit se dosud neznámým odstínem,
  snaž se vyplnit všechna prázdná místa,
  ona barva cizokrajná – z jiné planety rajská zahrádka,
  může jednoho dne ukázat se jako nejlepší kamarádka.

  Slyš melodii všedních dní,
  i ve snu či ve vědomí,
  nezavírej mysl před krásou barevného světa,
  nevěříš-li mě – nevadí,
  nevěříš-li sám sobě – toť jest k zamyšlení.

Napište vlastní přání

Znáte nebo jste vymysleli vlastní přání? A chcete se s ním podělit s ostatními? V tom případě neváhejte pomocí tohoto formuláře vložit vaše dílo!

*

Přečetl/a jsem si Zásady ochrany osobních údajů a odesláním přáníčka s nimi souhlasíte.*